AGEMA - Alf Gruvö Elektronik - Brukspatronen

   Sidan är under uppbyggnad.....

Hej!
Visste du att "den tänkande elpatronen..." är min konstruktion - efter en idé av broder Sune?
Tänkande?? Ja så presenterar RELEK Brukspatronen eller BP9 som den också kallas.
Bilden härintill visar hur de kort ser ut som tillverkas i dag, men konstruktionen är i princip från början av 1980-talet - helt analog och utan all störning av annan modern elektronik.
När man ha vattenburen elvärme löser den problemet med att ha låga huvudsäkringar men ändå hög effekt. BP9 letar helt enkelt efter ledig ström på faserna, och därför kan man klara sig med 16 Ampere i en vanlig villa.
Här hittar du all info om denna märkliga apparat - historia, bruksanvisning, fakta, m m.

Brukspatronen installerad i kassett

Vår reklam från 1985

Installera/kalibrera BP9

Kopplingsschema för BP9